ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

  • 2 μήνες ago

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών και οι ιδιοκτησίες έχουν υποστεί ζημιές από πυρκαγιά, είτε αυτή προκλήθηκε από απροσεξία, είτε από κάποια βλάβη, θέτοντας ακόμη σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και όχι μόνο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η ύπαρξη πυροσβεστήρων στους κοινόχρηστους χώρους ενός κτιρίου είναι υποχρεωτική, ενώ ο αριθμός τους εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε κτιρίου.

Οι πυροσβεστήρες αποτελούν συσκευές πρώτης ανάγκης, ενώ το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησής τους σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους, τους καθιστά ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,  όπως είναι μια πυρκαγιά. Στατιστικές έχουν δείξει ότι περίπου το 60% των πυρκαγιών αντιμετωπίζονται με την χρήση πυροσβεστήρων.

Για την καλύτερη προστασία και ασφάλεια του κτιρίου σας προτείνεται να τοποθετείται ένας πυροσβεστήρας ανά όροφο, ένας πυροσβεστήρας οροφής στο λεβητοστάσιο και ένας στο μηχανοστάσιο, από μία πιστοποιημένη εταιρεία.

ΘΥΜΗΣΟΥ:

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΜΗ, ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΑΞΙΑ!

Σύγκριση Ακινήτων

Σύγκριση